Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Cho Thuê Lưu Trú Lê Văn Dũng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418107
3. Ngày cấp : 27-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-310-311
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 262, tờ bản đồ số 12, khu phố ông Đông – PhườngTân Hiệp – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Lê Văn Dũng
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[googlemap address=”Thửa đất số 262, tờ bản đồ số 12, khu phố ông Đông – PhườngTân Hiệp – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]