Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Nữ Trang Và Dịch Vụ Cầm Đồ Kim Hằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313576401
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 135 Đặng Chất P.02 – Phường 2 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0919226071
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động cấp tín dụng khác

[googlemap address=”135 Đặng Chất P.02 – Phường 2 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]