Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Alo
1. Tên giao dịch : DNTN ALO
2. Mã số ĐTNT : 0313559050
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-310-311
5. Địa chỉ trụ sở : Số 5 Đường 270 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0903843322
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[googlemap address=”Số 5 Đường 270 Cao Lỗ – Phường 4 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]