Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Kết Nối Express
1. Tên giao dịch : KNEX
2. Mã số ĐTNT : 0313575207
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-250-261
5. Địa chỉ trụ sở : 186 Đinh Bộ Lĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0838997874
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

[googlemap address=”186 Đinh Bộ Lĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]