Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Quyên Trang
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419894
3. Ngày cấp : 04-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-310-311
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 3708 – 4274 – 4276, Tờ bản đồ số 58, Khu tái địn – Phường Mỹ Phước – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0966 018 771
7. Tên giám đốc : Huỳnh Thị Quyên
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[googlemap address=”Thửa đất số 3708 – 4274 – 4276, Tờ bản đồ số 58, Khu tái địn – Phường Mỹ Phước – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]