Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Khánh An
1. Tên giao dịch : DNTN ĐOàN KHáNH AN
2. Mã số ĐTNT : 3603320245
3. Ngày cấp : 13-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : 41, Đường N06, ấp An Bình – Xã Trung Hoà – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 0947211311
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn gạo
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[googlemap address=”41, Đường N06, ấp An Bình – Xã Trung Hoà – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]