Tên chính thức : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Minh Duy
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313575888
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-459
5. Địa chỉ trụ sở : 74 Vân Cao – Phường Phú Thọ Hoà – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 083 8613 783
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động cấp tín dụng khác

[googlemap address=”74 Vân Cao – Phường Phú Thọ Hoà – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]