3. Dịch vụ kế toán – Báo cáo thuế hàng tháng

 • Cuối tháng nhân viên, nhân viên kế toán đến tiếp nhận hoá đơn của doanh nghiệp phát sinh trong tháng.
 • Lập báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
 • Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho TPHCM).
 • Lập báo cáo Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Quý.

 

2. Tư vấn về chính sách thuế – Nghiệp vụ kế toán:

 • Đăng ký mã số thuế – kê khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế .v.v.
 • Tư vấn cách kiểm tra & Phát hiện những sai phạm về hoá đơn chứng từ.
 • Tư vấn cách hạch toán kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của luật thuế hiện hành.
 • Tư vấn các tập hợp chi phí và phản ảnh nghiệp vụ phát sinh lên sổ sách kế toán.

 

3. Thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

 • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
 • Đứng tên kế toán trưởng, đặt in hóa đơn, thiết lập sổ sách kế toán.
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quang thuế khi có yêu cầu.

 

4. Thực hiện dịch vụ khai báo bảo hiểm – Những khoản trích theo lương

 • Thiết lập bản khai trình với Phòng Thương Binh Xã Hội đị phương.
 • Đăng ký sử dụng lao động và thiết lập thang bản lương sử dụng trong doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *