Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam chúng tôi có nhận đăng ký tên miền và nhận ký gửi tên miền của quý khách nếu không có nhu cầu sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ trên.Hiện nay công ty chúng tôi có một số tên miền đẹp dưới đây, quý khách có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ như trên.

STT
No

Tên miền
(Domain)

Giá
(Price)

Mô tả tên miền
(Domain description)

1

cambodiabank.net Call  

2

cambodiabank.co Call  

3

phnompenhtravel.net 8.000 USD  

4

phnompenhbank.co 6.000 USD  

5

saigonpark.com 4.600 USD  

6

saigonpark.net 3.000 USD  

7

adwords-google.co 6.000 USD  

8

adsgoogle.co Call  

9

sacomreal.co 2.300 USD  

10

saigontourist.co 2.3000 USD  

11

sbsc.co 1.200 USD  

12

benthanhtourist.co 2.200 USD  

13

mhbs.co 1.200 USD  

14

vincom.co 1.600 USD  

15

vinasun.co 1.200 USD  

16

hoabinh.co 1.200 USD  

17

hoasen.co 1.200 USD  

18

vnews.co 2.200 USD  

29

phnompenhbank.net 6.000 USD  

20

giaiphauthammy.co 2.600 USD  

21

raobandomain.co 600 USD  

22

bitis.co 1.600 USD  

23

thietkexaydung.co 2.500 USD Thiết kế xây dựng

24

thietkekientruc.co 3.000 USD Thiết kế kiến trúc

25

kgd.co Call Không giang đẹp

26

sbz.co Call  

27

sxi.co Call  

28

xmc.co Call  

29

dangkykinhdoanh.co Call  

30

longhoi.com Call  

31

longhoi.net Call  

32

moigioibatdongsan.co 1.600 USD  

33

vietnamnews.co 3.600 USD  

34

tenmienco.com Call  

35

xulychatthai.net 2.400 USD  

36

giayphepdoanhnghiep.net 1.800 USD  

37

giayphepdoanhnghiep.com 2.000 USD  

38

giayphepcongty.net 4.000 USD  

39

giayphepcongty.com 4.000 USD  

40

doanhnghiepquocgia.net 4.600 USD  

41

doanhnghiepquocgia.com 4.600 USD  

42

dichvunhadat.co 2.600 USD  

43

dichvubaove.co 2.600 USD  

44

thanhlapcongty.co 3.600 USD  

45

dangkydoanhnghiepquocgia.com 1.200 USD  

46

dangkydoanhnghiepquocgia.net 1.200 USD  

47

moigioibatdongsan.co 680 USD  

48

thanhlapdoanhnghiep.co 3.600 USD  

49

tvdtvn.com Call  

50

tvdtvn.net Call  

51

tvdt.net 3.600 USD  

52

longhoi.com Call  

53

longhoi.net Call  

54

vncc.co Call  

55

tenmienco.com 4.600 USD  

56

saigonbak.net Call  

57

moitruong.co Call  

Ghi Chú:

1. Bảng tỷ giá trên được tính như sau:  Giá x tỷ giá tại thời điểm của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

2. Giá trên không bao gồm các khoản thuế.