Tên chính thức : Dịch vụ cầm đồ Nghĩa Trung
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418058
3. Ngày cấp : 26-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 1823, Tờ bản đồ số 15, ấp 4 – Xã Vĩnh Tân – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Thửa đất số 1823, Tờ bản đồ số 15, ấp 4 – Xã Vĩnh Tân – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]