– Theo Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 11/2015, Tỉnh đã thu hút được 419,5 triệu USD bao gồm cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung.

Theo Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 11/2015, Tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 264,37 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 23 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 155,13 triệu USD. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung là 419,5 triệu USD. Lũy kế đến tháng 11/2015, toàn Tỉnh có 202 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.207,19 triệu USD.

Trong tháng 11/2015 Tỉnh đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top mua lại 100% cổ phần của Công ty Cổ phần gạch men Vicetech, tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng thêm 16.250.897 USD.

Về điều chỉnh tăng vốn đầu tư: đã có 03 lượt điều chỉnh, tổng vốn đầu tư tăng thêm là 14.000.000 USD và 1 lượt điều chỉnh giảm vốn đầu tư với tổng vốn giảm là 195.000 USD. Vĩnh Phúc đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện của Công ty TNHH Quản lý & Phát triển hạ tầng Compal Việt Nam, tổng vốn đầu tư của dự án bị thu hồi là 76.585.000 USD.

Có được kết quả trên là do công tác xúc tiến đầu tư, nhất là xúc tiến đầu tư tại chỗ được UBND Tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đã tổ chức tổ chức thành công các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore – là những quốc gia tiềm năng, thị trường truyền thống của Tỉnh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, được cập nhật thường xuyên phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Vĩnh Phúc đã được thực hiện đa dạng và chất lượng ngày càng cao hơn. Nổi bật là các hoạt động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, đầu tư vào một số dự án lớn như: hạ tầng KCN Thăng Long III (Vĩnh Phúc) của Tập đoàn SUMITOMO; hạ tầng KCN Tam Dương II – khu B của Tập đoàn FLC, Nhà máy may của Tập đoàn TAL (Hồng Công); Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup; Khu du lịch Tam Đảo II của Tập đoàn Sangroup;…

Vĩnh Phúc nằm trong top 10 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2014; xếp vị trí số 6/63 tỉnh, thành phố; tăng 20 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI so với năm 2013.

Đối với các dự án đầu tư trong nước (DDI) tính đến tháng 11/2015, Tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.084,53 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với tổng số vốn tăng 333,25 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung là 9.417,77 tỷ đồng. Đến tháng 11/2015, toàn Tỉnh có 598 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 43.969,94 tỷ VND.

Với định hướng phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng các chương trình, nội dung xúc tiến, mời gọi đầu tư; luôn sâu sát, lắng nghe và kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đã tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư; tập trung nguồn lực đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính…

Thời gian tới Tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng vốn FDI, DDI thông qua việc đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, khuyến khích phát triển các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường./.

Thanh Hà