Tên chính thức : Đào Xuân Sơn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313560017
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : 11 Mai Văn Vĩnh – Phường Tân Quy – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[googlemap address=”11 Mai Văn Vĩnh – Phường Tân Quy – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]