Hồ sơ bao gồm:
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký thuế của doanh nghiệp. ( Thông thường việc thay đổi nội dung đăng ký nầy áp dụng cho trường hợp mã số thuế công ty chưa hợp nhất với số giấy phép kinh doanh ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *