Để thành lập công ty Liên Doanh quý khách cần cung cấp những thông tinh như sau:

1. Hợp đồng thuê mặt bằng.

2. Thông tin nhà đầu tư nước ngoài:

A. Nếu nhà đầu tư là cá nhân:

– Bản sao hộ chiếu ( Sao y thị thực và hợp thức hóa tổng lạnh sự )

– Bản sao sổ phụ ngân hàng ( số tiền tham gia góp vốn ).

B. Nếu nhà đầu tư là tổ chức ( Tất cả đầu sao y hợp thức hóa tổng lạnh sự ):

– Bản sao giấy phép kinh doanh và điều lệ hoạt động của tổ chức đó .

– Quyết định bổ nhiệm người đại diện phần gốp vốn của tổ chức .

– Bản sao hộ chiếu người đại diện phần vốn góp.

– Bản sao sổ phụ ngân hàng ( số tiền tham gia góp vốn ).

3. Tên công ty liện doanh mà quý khách dự kiến đặt tên.

4. Địa chỉ đặt trụ sở và địa điểm thực hiện dự án ( Nếu có ).

5. Vốn đăng ký kinh doanh.

6. Những ngành nghề đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến hoạt động.

7. Thông tin cá nhân người đại diện pháp luật ( Chức danh giam đốc hay chủ tịch: HĐTV, Quản Trị.v.v. )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *