Tên chính thức : Cy Ber Star – Hải
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418354
3. Ngày cấp : 26-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : kiot số 1,107/22 kp Bình Phước B – Phường Bình Chuẩn – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0902431511
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”kiot số 1,107/22 kp Bình Phước B – Phường Bình Chuẩn – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]