Tên chính thức : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trực Tuyến Saco
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313558120
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-250-257
5. Địa chỉ trụ sở : Tầng 2, 21/5 Trường Sơn – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0915531950
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Xuất bản phần mềm
– Lập trình máy vi tính
– Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– Cổng thông tin
– Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
– Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

[googlemap address=”Tầng 2, 21/5 Trường Sơn – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]