Tên chính thức : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Ielts Town
1. Tên giao dịch : ROBERT IELTS TOWN COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313575422
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-490-505
5. Địa chỉ trụ sở : 39 Trần Khánh Dư – Phường Tân Định – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Đình Sanh Nhựt
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

[googlemap address=”39 Trần Khánh Dư – Phường Tân Định – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]