Tên chính thức : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Sản Xuất Nhật Bản Thuỵ Sĩ
1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH MTV TM Và SX NHậT BảN THUỵ Sĩ
2. Mã số ĐTNT : 0313576472
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 122, Lý Phục Man – Phường Bình Thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 086262 1990 – 0916
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”122, Lý Phục Man – Phường Bình Thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]