Tên chính thức : Công Ty TNHH Yến Sào Cần Giờ Anh Tài
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313362784
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-071
5. Địa chỉ trụ sở : 137 ấp Bình Phước – Xã Bình Khánh – Huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0835000530
7. Tên giám đốc : Huỳnh Phước Trung
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Dịch vụ đóng gói
– Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”137 ấp Bình Phước – Xã Bình Khánh – Huyện Cần Giờ – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]