Tên chính thức : Công Ty TNHH Xăng Dầu 186 Bình Thới
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313559420
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-231
5. Địa chỉ trụ sở : 186F/1 Bình Thới – Phường 14 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
– Vận tải hành khách đường bộ khác
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
– Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
– Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
– Bốc xếp hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

[googlemap address=”186F/1 Bình Thới – Phường 14 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]