Tên chính thức : Công Ty TNHH Vĩnh Gia Cường
1. Tên giao dịch : VINH GIA CUONG COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313558882
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-086
5. Địa chỉ trụ sở : 304B Mã Lò, khu phố 6 – Phường Bình Trị Đông A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Trang Bình Trung
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
– Sản xuất sản phẩm từ plastic
– Sản xuất máy chuyên dụng khác
– Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– Bán mô tô, xe máy
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”304B Mã Lò, khu phố 6 – Phường Bình Trị Đông A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]