Tên chính thức : Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Trường Phát
1. Tên giao dịch : TPGJ
2. Mã số ĐTNT : 0313419984
3. Ngày cấp : 27-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-459
5. Địa chỉ trụ sở : 58 An Dương Vương – Phường 09 – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0965205576
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

[googlemap address=”58 An Dương Vương – Phường 09 – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]