Tên chính thức : Công Ty TNHH Vận Tải Hùng Phú An
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313571788
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-223
5. Địa chỉ trụ sở : 287 Dương Quảng Hàm – Phường 6 – Quận Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Chuẩn bị mặt bằng
– Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Vận tải hành khách đường bộ khác
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Cho thuê xe có động cơ
– Đại lý du lịch
– Điều hành tua du lịch

[googlemap address=”287 Dương Quảng Hàm – Phường 6 – Quận Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]