Tên chính thức : Công Ty TNHH Vạn Phúc Minh
1. Tên giao dịch : VAN PHUC MINH COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313557134
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-010-018
5. Địa chỉ trụ sở : 31 Đường số 70 – Phường 10 – Quận 6 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 08 38 644 658
7. Tên giám đốc : Nguyễn Hùng Hiệp
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– Bán mô tô, xe máy
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Quảng cáo
– Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
– Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
– Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
– In ấn
– Dịch vụ liên quan đến in
– Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

[googlemap address=”31 Đường số 70 – Phường 10 – Quận 6 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]