Tên chính thức : Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Hoàng Hưng Long
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313362054
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-402
5. Địa chỉ trụ sở : 75 Hoa Hồng – Phường 02 – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Quảng cáo
– Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– In ấn

[googlemap address=”75 Hoa Hồng – Phường 02 – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]