Tên chính thức : Công Ty TNHH Tiếp Vận Vận Chuyển Toàn Cầu
1. Tên giao dịch : GTL LOGISTICS
2. Mã số ĐTNT : 0313520127
3. Ngày cấp : 04-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-231
5. Địa chỉ trụ sở : 290/45/20/3E Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Bốc xếp hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”290/45/20/3E Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]