Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Giang Nguyễn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313577010
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : 61A Dã Tượng P.09 – Phường 9 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0903741298
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”61A Dã Tượng P.09 – Phường 9 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]