Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Vỏ Xe Phỏn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313570512
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-193
5. Địa chỉ trụ sở : 554 Đường Hồng Bàng – Phường 16 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0908092232
7. Tên giám đốc : Lý Quốc Thanh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”554 Đường Hồng Bàng – Phường 16 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]