Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Du Lịch Phúc Hiền
1. Tên giao dịch : CTY TNHH TM VT DL PHúC HIềN
2. Mã số ĐTNT : 0313557663
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-223
5. Địa chỉ trụ sở : 432A/40/24 Dương Bá Trạc – Phường 1 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0909269787
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống);
– Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
– Vận tải hành khách đường bộ khác
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
– Bốc xếp hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Dịch vụ phục vụ đồ uống
– Quảng cáo
– Cho thuê xe có động cơ
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
– In ấn
– Dịch vụ liên quan đến in
– Đại lý du lịch
– Điều hành tua du lịch
– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

[googlemap address=”432A/40/24 Dương Bá Trạc – Phường 1 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]