Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Long Toàn Cầu
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313572319
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-223
5. Địa chỉ trụ sở : 23A Đường 11 – Phường Linh Xuân – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Hữu Long
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất các cấu kiện kim loại
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn gạo
– Bán buôn thực phẩm
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Hoạt động thiết kế chuyên dụng

[googlemap address=”23A Đường 11 – Phường Linh Xuân – Quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]