Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Hạ
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313572809
3. Ngày cấp : 12-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Lầu 2, số 79A Đường số 25 – Phường Tân Quy – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0972120648
7. Tên giám đốc : Trần Lê Nhật Hạ
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình công ích
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
– Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

[googlemap address=”Lầu 2, số 79A Đường số 25 – Phường Tân Quy – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]