Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại My Health
1. Tên giao dịch : MY HEALTH CO., LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313419857
3. Ngày cấp : 28-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 91 Đươ�ng 185 – Phường Phước Long B – Quận 9 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0919 091 204
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Dịch vụ đóng gói
– Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”91 Đươ�ng 185 – Phường Phước Long B – Quận 9 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]