Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Thanh Toàn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313558748
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 12 Đường nội khu Hưng Phước 2 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”12 Đường nội khu Hưng Phước 2 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]