Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Nhật Gia
1. Tên giao dịch : HOANG NHAT GIA SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313419092
3. Ngày cấp : 27-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-442
5. Địa chỉ trụ sở : 01K Nguyễn Thức Đường – Phường An Lạc A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 08 3875 4147
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Vệ sinh chung nhà cửa
– Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
– Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

[googlemap address=”01K Nguyễn Thức Đường – Phường An Lạc A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]