Tên chính thức : Công Ty TNHH Super Pet
1. Tên giao dịch : SUPER PET CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313572238
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

[googlemap address=”Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]