Tên chính thức : Công Ty TNHH Sơn Hoa Việt
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418160
3. Ngày cấp : 26-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-083
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23, khu phố Long Bình – Phường Khánh Bình – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Văn Phan
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
– Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

[googlemap address=”Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23, khu phố Long Bình – Phường Khánh Bình – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]