Tên chính thức : Công Ty TNHH Sky International
1. Tên giao dịch : SKY INTERNATIONAL CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313361484
3. Ngày cấp : 21-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 07 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0938260287
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Dịch vụ phục vụ đồ uống

[googlemap address=”199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 07 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]