Tên chính thức : Công Ty TNHH Sevi Logistic
1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH SEVI
2. Mã số ĐTNT : 0313573697
3. Ngày cấp : 11-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Tầng 2, Tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 06 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

[googlemap address=”Tầng 2, Tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 06 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]