Tên chính thức : Công Ty TNHH Quà Tặng Lộc An
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313574161
3. Ngày cấp : 11-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 283/37 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 12 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Lại Thế Văn
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”283/37 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 12 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]