Tên chính thức : Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Sinh Học Bio
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313571668
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-231
5. Địa chỉ trụ sở : 24A Nguyễn Thị Định – Phường An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
– Sản xuất giống thuỷ sản
– Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

[googlemap address=”24A Nguyễn Thị Định – Phường An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]