Tên chính thức : Công Ty TNHH ô Tô Sài Thành
1. Tên giao dịch : SAI THANH AUTO CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313520173
3. Ngày cấp : 04-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-193
5. Địa chỉ trụ sở : 215 Tân Chánh Hiệp 21 – phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– Bán mô tô, xe máy
– Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”215 Tân Chánh Hiệp 21 – phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]