Tên chính thức : Công Ty TNHH Mtv Bazan Đỏ
1. Tên giao dịch : CTY TNHH MTV BAZAN Đỏ
2. Mã số ĐTNT : 3603325324
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-083
5. Địa chỉ trụ sở : D7, Khu dân cư Hóa An – Xã Hóa An – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 0944123319
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ đóng gói
– Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
– Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

[googlemap address=”D7, Khu dân cư Hóa An – Xã Hóa An – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]