Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Võ Thuật Khang Thịnh
1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH MTV Võ THUậT KHANG THịNH
2. Mã số ĐTNT : 3603321016
3. Ngày cấp : 18-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Tổ 6, ấp 5 – Xã Thạnh Phú – Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 01689706762
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Giáo dục thể thao và giải trí
– Hoạt động của các cơ sở thể thao
– Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

[googlemap address=”Tổ 6, ấp 5 – Xã Thạnh Phú – Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]