Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Ván Cao Minh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418932
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 1076, Tờ bản đồ số 31, Khu phố Long Bình – Phường Khánh Bình – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Văn Hiến
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”Thửa đất số 1076, Tờ bản đồ số 31, Khu phố Long Bình – Phường Khánh Bình – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]