Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nhà Lala
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313576761
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : 04 Khiếu Năng Tỉnh – Phường An Lạc A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

[googlemap address=”04 Khiếu Năng Tỉnh – Phường An Lạc A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]