Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Thịnh Phát
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419936
3. Ngày cấp : 04-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Số B3-21, làng Rubyland, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 – Phường Mỹ Phước – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Hồ Xuân Tịnh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Số B3-21, làng Rubyland, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 – Phường Mỹ Phước – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]