Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xuân Bảo
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313556885
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-340-344
5. Địa chỉ trụ sở : 01 Đường số 3 – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Thị Tuyết Huệ
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– Dịch vụ đóng gói
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– Điều hành tua du lịch
– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

[googlemap address=”01 Đường số 3 – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]