Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Lưu Trú Huỳnh Bảo Long
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419654
3. Ngày cấp : 04-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 459, tờ bản đồ số 15, ấp Chánh Long – Xã Phú Chánh – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Huỳnh Văn Giao
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn gạo
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[googlemap address=”Thửa đất số 459, tờ bản đồ số 15, ấp Chánh Long – Xã Phú Chánh – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]