Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Công Nghệ Minh Tân
1. Tên giao dịch : CôNG TY CôNG NGHệ MINH TâN
2. Mã số ĐTNT : 0313361741
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-250-258
5. Địa chỉ trụ sở : 97/3 Kinh dương vương – Phường 12 – Quận 6 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0974226862
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Lập trình máy vi tính
– Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

[googlemap address=”97/3 Kinh dương vương – Phường 12 – Quận 6 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]