Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Tuấn Phát
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603324306
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Số 43, đường 5, ấp tam Hiệp – Xã Xuân Hiệp – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 0909454087
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Khai thác gỗ
– Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
– Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[googlemap address=”Số 43, đường 5, ấp tam Hiệp – Xã Xuân Hiệp – Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]